Σεμινάρια

Price
 1. 19 Sep 2014

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Β κατηγ.+ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

 2. 22 Sep 2014

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  Epsilon Training Αθήνα: Πρακτικό Γραφείο Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας

 3. 29 Sep 2014

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  Accounting Business Seminars - Μηχανογραφημένο λογιστήριο διπλογραφικών βιβλίων (Γ' κατηγορίας)

 4. 07 Oct 2014

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατ. Βιβλίων) για Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - ΙΚΕ - Ο.Ε. - Ε.Ε - Ατομικές (Ανάλυση και εφαρμογή Ε.Γ.Λ.Σ. - Φ.Π.Α. - Κλείσιμο Ισολογισμού - Ε3 - Φ01.010)

 5. 07 Oct 2014

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 6. 09 Oct 2014

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  Epsilon Training, Θεσσαλονίκη: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Το πλέον επίκαιρο πρακτικό Εργατικό σεμινάριο για την Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία και την εφαρμογή της στην Μισθοδοσία

 7. 11 Oct 2014

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Γ.Λ.Σ. - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/σμού– Ε3- Φ01.010) - Τμήμα Σαββατοκύριακου -

 8. 23 Oct 2014

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  Epsilon Training, Θεσσαλονίκη: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

 9. 13 Nov 2014

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  Epsilon Training, Θεσσαλονίκη: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

Up
Close
Close
Κλείσιμο