Σεμινάρια

Price
 1. 09 Mar 2015

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ 31/12/2014 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΕ-ΕΠΕ- ΙΚΕ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 2. 10 Mar 2015

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ ' Κατηγορίας Βιβλίων) για Α.Ε - Ε.Π.Ε - ΙΚΕ - Ο.Ε - Ε.Ε - Ατομικές (Ανάλυση και Εφαρμογή Ε.Γ.Λ.Σ. - Ε.Λ.Π - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολογισμού - Ε3 - Φ01.010)

 3. 24 Mar 2015

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ

 4. 18 Apr 2015

  Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας

  Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ ' Κατηγορίας Βιβλίων) για Α.Ε - Ε.Π.Ε - ΙΚΕ - Ο.Ε - Ε.Ε - Ατομικές (Ανάλυση και Εφαρμογή Ε.Γ.Λ.Σ. - Ε.Λ.Π - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολογισμού - Ε3 - Φ01.010)

Up
Close
Close
Κλείσιμο